Blog

3-6 Yaş Anneleri Her Şey Burada..

3-4 yaş (36-48 AY)

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

* Zıt kavramları ayırt eder.

* 1´ den 10´a kadar sayar.

* Bire bir eşleştirme yapar.

* Üç küple köprü yapar.

* 1´den 10´a kadar olan nesneler içinde istenilen sayıdaki nesneyi gösterir.

* 4 parçalı yap-bozu tamamlar.

* Renkleri tanır ve eşleştirir.

* Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.

* Kendisine söylenen vücut bölümlerini gösterir.

* Cinsiyetini söyler.

* Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirir.

DİL GELİŞİMİ

*    Sesin geldiği yönü söyler.

*    3-4 sözcüklü cümleler kurar.

*    Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar.

*    Geçmiş zaman ifadelerini kullanır.

*  Konuşmalarında isim ve fiilleri kullanır.

*    Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.

*    Konuşmalarında sıfatları kullanır.

*    Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır.

*    Sohbete katılır.

*   Duygularını sözel olarak ifade eder.

*  Nesnelerin işlevlerini anlar.

*    İfadelerinin çoğu anlaşılır.

*    Art arda verilen 2 veya 3 yönergeyi yerine getirir.

*   Kendi kendine şarkı ve tekerleme söyler.

*   Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.

*    İki olayı oluş sırasına göre anlatır.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ

*    Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir.

*    Grup oyunlarına katılır.

*    Sıraya girer.

*    Sırasını bekler.

*    Nezaket sözcüklerini kullanır.

*    Duygularını ifade eder.

*   Başkalarının duygusal ifadelerini fark eder.

*   Yetişkin denetiminde kurallara uyar.

*   Basit sorumlulukları yerine getirir.

*  Kendisi hakkında olumlu ifadeler kullanır.

*  Kendine ait nesneleri paylaşır.

*  Gerekli durumlarda izin ister /izin alır.

MOTOR GELİŞİMİ

*    Düz çizgide yürür.

*    Kollarını sağ kol sol bacak/sol kol sağ bacak salınımı yaparak koşar.

*    Çift ayakla yerinde sıçrar.

*    Tek ayak üzerinde yerinde sıçrar.

*    Durduğu noktadan çift ayak öne doğru atlar.

*    Değişik yönlere yuvarlanır.

*    Topu iki eliyle hedefe atar.

*    Topu yere vurup tutar.

*    Durduğu yerde ayakla sabit topa vurur.

*Atılan topu tüm vücudu ile tutar.

*Raketle yukarıya doğru topa vurur.

*Tek ayak üzerinde 4-5 saniye durur.

*Denge tahtasında kısa mesafe yürür.

*Bisikletle pedal çevirerek ilerler.

*Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.

*Yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

*Verilen basit şekilleri keser.

*Baskı-yapıştırma işlerini yapar.

*Daire şeklini çizer.

*8 küple kule yapar.

*Müzik eşliğinde serbest dans eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

*      Kendi kendine yemek yer.

*      Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır.

*      Yardımla giyinir.

*      Giysilerini ön ve arkasını ayırt ederek giyer.

*      Ellerini ve yüzünü yardımla yıkar, kurular.

*      Dişlerini yardımla fırçalar.

*      Saçını yardımla tarar.

*      Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar.

*      Kendine ait eşyaları toplar.

4-5 Yaş (48-60 AY)

BiLiŞSEL GELiŞiM
*  İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
*  4-8 parçalı bul yapı tamamlar.
*  1’den 10 ‘a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
*  Nesneleri ortak özelliklerine göre (taşıtlar,hayvanlar,büyük/küçük nesneler,ağır/hafif nesneler vb. ) sınıflandırır.
*  1’den 20 ‘ye kadar ezbere sayar.
*  3’lü ,4’lü eşit setleri eşleştirir.
*  İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.
*  Baştaki,sondaki ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder.
*  Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
*  Model olunduğunda 10 küpten kule yapar.
*  Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
*  “Neden?” sorusuna cevap verir.
*  Dokuları ayırt eder.
*  8 rengi isimlendirir.
*  Renkleri gruplandırır.
*  Renkleri tonlarına göre sıralar.
*  Bazı paraları tanır ve isimlendirir.
*  Kısa bir süre önce gördüğü resmi hatırlar.
*  Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
*  Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.
*  Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.
*  Neden_sonuç ilişkilerini kurar.
*  Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.
*  Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.

Dikkat Geliştiren Zeka Oyunu

PSİKOMOTOR ALAN

*  Çizgi üzerinde yürür.
*  Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar.
*  Çift ayakla sıçrar.
*  Geri geri çift ayak sıçrar.
*  Tek ayak üzerinde sıçrar.
*  Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.
*  Ayak değiştirerek iner çıkar.
*  Topu kendisi sıçratıp yakalar.
*  Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner.
*  20 cm yükseklikten atlar.
*  Topuk ve ayak ucuyla yürür.
*  Dokuz blokla kule yapar.
*  Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer.
*  Çeşitli şekiller çizer ve boyar.
*  Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
*  Adını-soyadını ve yaşını bilir.
*  Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler.
*  Yetişkinlerin  konuşmalarına katılır.
*  Oyuncaklarını paylaşır.
*  Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder.
*  İzin ister.
*  Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.
*  Övülmekten hoşlanır.
*  Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir.

DİL GELİŞİMİ
*  Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.
*  Birleşik cümleler kullanır.
*  Resimdeki saçmalıkları açıklar.
*  Zıt sözcükleri söyler.
*  Konuşmalarında bağlaç kullanır.
*  Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
*  Yardımla saçını tarar.
*  Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
*  Boyuna uygun askıya ceketini ya da hırkasını asar.
*  Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar.
*  Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
*  Dişlerini fırçalar.
*  Sofra kurallarına uyar.
*  Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır.
*  Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur.

5-6 YAŞ (60-72 AY)

BİLİŞSEL GELİŞİMi

* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
* 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
* Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
* 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
* 1’den 10´a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar
* 1´den 10´a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
* 1´den 10´a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
* Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
* 1’den 20´ye kadar olan rakamları sıralar
* Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
* Neden sonuç ilişkilerini kurar
* Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
* Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
* Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
* Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
* Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
* Haftanın günlerini sırasıyla söyler
* 20´ye kadar ritmik sayar
* Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
* Yaptığı işe dikkatini verir
* Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
* Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
* Nesne grafiğini okur
* Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur
*Zaman Zarfı Kullanır Akıcı Konuşur


DİL GELİŞİMİ

* Sesler arasındaki farklılıkları söyler
* Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
* Verilen sese benzer sesler çıkarır
* Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar
* Sıralı ve bileşik cümleler kurar
* Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
* 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
* Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
* “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar
* Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
* İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
* Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
* Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
* Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler
* Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
* Akıcı konuşur
* Dinlediği bir öyküyü anlatır
* Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
* Konuşmalarında mizahı kullanır
* Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
* Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
* Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
* Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
* Yazının yönünü gösterir
* Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
* Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar
*Topu 6 Kere Sektirir 10 Saniye Tek Ayak Üstünde Durur

MOTOR GELİŞİMİ
* Engelin üzerinden koşarak atlar
* Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
* Ritmik olarak seker
* Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
* Topu tek elle omuz üstünden atar
* Topu tek elle yerden yuvarlar
* Belli bir mesafedeki hedefi vurur
* Topu yerde 5-6 kere sektirir
* İp atlar
* Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
* Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
* Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
* Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
* Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
* Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
* Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
* Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
* Kalemi doğru tutar
* 1-5 arası rakamları kopya eder
*Hava Şartlarına Uygun Giysi Seçer

ÖZBAKIM BECERİLERİ:
* Dişlerini fırçalar
* Elini yüzünü yıkar, kurular
* Vücudunu yıkar
* Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
* Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
* Hava şartlarına uygun giysiler seçer
* Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir
* Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
* Ayakkabılarını bağlar
* Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
* Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
* Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
* Tehlike yaratacak durumları fark eder
*Telefon Numaralarını Söyler

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ:

* Evinin adresini söyler
* Ebeveynin telefon numarasını söyler
* Duygularını belli eder
* Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
* Kendini özgün yollarla ifade eder
* Kurallara uyar
* Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
* Aldığı sorumluluğu yerine getirir
* Kendine güven duyar
* Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
* Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
* Amaçları doğrultusunda davranır
* Duygularını kontrol eder
* Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir.

 

Sizi Arayarak Yardımcı Olmamızı İstiyorsanız TIKLA

Yazar: Yükselen Zeka Akademik Kurul

NOT: Çocuğunuzun akıl yaşını artırmak, uzun süreli dikkat becerisini geliştirmek tüm gelişim alanlarını desteklemek için Zeka ve Dikkat Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan ve Yükselen Zeka Yayınevi tarafından basılan Dikkat ve Zeka Geliştirme setlerini kullanmanızı öneriyoruz.